Aracab Physiotherapy and Osteopathy

Demani una cita
o sol·liciti informació
933 72 85 98

Miriam Tutusaus

Infermera Col. 36666

Infermera de gran experiència, resumim a continuació la seva excel·lent carrera on ha desenvolupat tots els àmbits de la professió sanitària per acabar especialitzant-se en el camp de les extraccions i les proves de laboratori.

Es va diplomar en infermeria l'any 1997 a la Universitat Ramon Llull de Barcelona.

Del seu currículum académic destacarem  que l'any 2002 va realitzar el Postgrau d'especialització en Malalt Crónic de la Universitat de Barcelona. Del 2008 al 2010 va fer el Postgrau CADI XI a la Universitat de Barcelona i el va combinar amb el Màster en atenció a les persones amb Diabetes també de la Universitat de Barcelona. Durant aquesta estapa al Novembre de 2010 va presentar al VII Congrés Nacional de Sanitat Penitenciaria i XIV Jornades de la Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària el següent estudi de receca: Pacients Diabétics Mellitus I i II en un centre penitenciari de Catalunya: Evaluació, Control Metabólic versus seguiment sanitari. Del 2009 al 2011 va realitzar el Màster en Atenció a les persones amb Diabetes de la Universitat de Barcelona.

Com dèiem, ha treballat en multitud d’àmbits de la professió. En l’àmbit de laboratori i extraccions ha treballat a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i a Laboratoris Echeverne amb els quals continúa treballant avui dia.

En l’àmbit de l’atenció primària ha treballat al CAP el Castell de Castelldefels i al departamento de Justícia de laGeneralita de Catalunya i al Gabinet Médicoquirúrgic Forgraderm de Barcelona desenvolupant tasques com a infermera de cirurgia menor ambulatòria i extraccions.

En l’àmbit hospitalari ha treballat a la Clínica Quirón de Barcelona a la unitat de cures intensives i altres unitats d’hospitalització, a l’Hospital de la Vall d’Hebron a l’àrea de Pediatria i l’Hospital de Sant gervasi de Barcelona a la Unitat de malalties cróniques i cures Pal·liatives.